FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników Smart Home nippy™?

Od tego rozpocznij budowę Smart Home z nippy™

Aby zintegrować sterowniki nippy™ z systemem inteligentnego domu Home Assistant czy Domoticz, należy w pierwszej kolejności wyposażyć się w bramkę nippy™ DIN Gateway. To ona jest łącznikiem pomiędzy systemem smart home, a całą gamą sterowników nippy™.

Bramka nippy™ DIN Gateway jest bramką sieciową. Dysponuje dwoma interfejsami, Ethernet i RS-485. Na ściance frontowej posiada złącze RJ45 z interfejsem Ethernet. To właśnie za pośrednictwem tego interfejsu bramka nippy™ DIN Gateway łączy się z siecią LAN w budynku oraz z systemem inteligentnego domu, który jest podłączony do tej samej sieci LAN. Po stronie górnej posiada złącze śrubowe z interfejsem RS-485. Jest to złącze magistrali, za pośrednictwem której bramka nippy™ DIN Gateway łączy się ze sterownikami nippy™ DIN i nippy™ BOX.

Zarówno bramka nippy™ DIN Gateway jak i pozostałe moduły nippy™ DIN i nippy™ BOX wymagają do swojego działania zasilania prądem stałym, którego napięcie mieści się w przedziale w przedziale 7V DC … 24V DC. Ze względów technicznych, nominalnym napięciem zasilania jest 12V i do tego napięcia odnoszą się wszelkie dane techniczne podawane w specyfikacji poszczególnych sterowników.

Wszystkie urządzenia, zarówno te znajdujące się w dalszych odległościach magistrali RS-485, jak i te umieszczone w rozdzielnicy elektrycznej mogą być zasilane z jednego zasilacza. Dobierając parametry zasilacza należy oprócz napięcia (nominalnie 12V DC), uwzględnić maksymalny pobór prądu przez poszczególne moduły, które będą do niego podłączone jak i ewentualne straty wynikające z zastosowanych przewodów.

Dane dotyczące maksymalnego natężenia pobieranego przez poszczególny sterownik nippy™, znajdują się w jego specyfikacji technicznej. Należy zastosować zasilacz, który ma wystarczająco duże natężenie wyjściowe prądu, aby obsłużyć wszystkie połączone do niego moduły, z zachowaniem marginesu w wysokości co najmniej 30%.

Zdecydowanie zalecanym jest użycie dedykowanego zasilacza do obsługi wyłącznie urządzeń i magistrali nippy™. Zabronionym jest stosowanie tego samego zasilacza do obsługi sterowników nippy™ i urządzeń (np. źródeł światła LED) podłączonych do ściemniaczy (również tych podłączonych do modułu nippy™ LED Dimmer 4).

Temat wyboru topologii instalacji w inteligentnym domu jest jednym z często poruszanych. Która opcja jest lepsza? Tańsza? Bardziej niezawodna? Odpowiedź nie jest prosta. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Poniżej przybliżymy wady i zalety obu rozwiązań, abyście mogli dostosować je do własnych potrzeb.

Dla niektórych idealnym rozwiązaniem będzie instalacja scentralizowana, dla innych rozproszona, a jeszcze inni zdecydują się na połączenie obu tych metod. Dzięki nippy™ możecie skorzystać z najlepszych cech obu tych światów. Przyjrzyjmy się teraz bliżej obu topologiom.

Magistrala – Zalety:

 • Wymaga mniej miejsca w rozdzielnicy
 • Skraca ilość elementów pasywnych, takich jak łączniki czy wago
 • Ogranicza liczbę potrzebnych przewodów, jeśli sterowniki umieszczane są blisko urządzeń
 • Uproszczony proces instalacji z bardziej przejrzystym połączeniem
 • Elastyczność w rozbudowie o dodatkowe moduły w dowolnym miejscu magistrali

 

Magistrala – Wady:

 • System jest rozproszony, więc prace serwisowe mogą wymagać dostępu do urządzeń w różnych miejscach
 • Zazwyczaj wyższy koszt urządzeń w ujęciu globalnym, zwłaszcza jeśli nie wykorzystujemy wszystkich dostępnych wejść

 

Gwiazda – Zalety:

 • Jeden centralny punkt serwisowy z dostępem do wszystkich sterowników
 • Zazwyczaj większa elastyczność niż w przypadku magistrali
 • Ogólnie mniejszy koszt urządzeń dzięki pełnemu wykorzystaniu wszystkich wejść/wyjść

 

Gwiazda – Wady:

 • Potrzebuje większej rozdzielnicy
 • Należy zadbać o dokładną dokumentację
 • Rekomendowane są elementy ułatwiające przejrzystość połączeń, takie jak złączki wago
 • Istnieje ryzyko zaplątania przewodów w rozdzielnicy, jeśli nie zorganizuje się ich odpowiednio

 

Dlatego w wielu sytuacjach warto rozważyć połączenie obu rozwiązań. Analizując ekonomię i specyfikę projektu, można podzielić instalację na elementy magistralne i komponenty nippy™ BOX oraz te przeznaczone do centralnej rozdzielnicy, które podłączone zostaną pod moduły nippy™ DIN.

Na przykład, jeśli mamy budynek z pięcioma pomieszczeniami, gdzie w czterech z nich jest jedno źródło światła sterowane pojedynczym włącznikiem, a w piątym cztery źródła światła i cztery włączniki – optymalne rozwiązanie może być mieszane.

W końcowym rozrachunku, wybór topologii zależy od was. Z nippy™ macie pełną elastyczność, by dostosować się do każdej sytuacji.

Bramka nippy™ DIN Gateway jak i sterowniki nippy™ BOX i nippy™ DIN komunikują się między sobą za pośrednictwem magistrali RS-485. Jest więc koniecznym, aby zapewnić w budynku odpowiednie okablowanie, które taką komunikacje umożliwi. Pamiętajmy o tym, że potrzebujemy do tego przewodu wyposażonego w co najmniej 4 żyły (2 żyły komunikacyjne, 2 zasilające). Do tego żyły magistrali powinny być skręcone (tzw. skrętka) i ekranowane. Oprócz samej magistrali, docelowy sterownik będzie potrzebował również zasilania, dlatego potrzebne będą tu kolejne 2 żyły. Tu wielu czytającym od razu nasunie się pytanie, czy można do tego celu użyć typowego przewodu sieciowego czyli popularnej skrętki. Jak najbardziej można. W takim wypadku mamy do dyspozycji aż 8 żyły (4×2), czyli 4 skręcone pary przewodów. Pozostałe, niewykorzystane żyły możemy traktować np. jako zapas. Należy natomiast pamiętać, aby wybierać przewody renomowanych producentów z żyłami w 100% miedzianymi (100% CU / 100% OFC) o przekroju żyły co najmniej 24 AWG (0,2mm2), z ekranowaniem poszczególnych par przewodów (S/FTP, SF/FTP, F/FTP, U/FTP). Stosowanie przewodów z żyłami aluminiowymi (AL), miedziowanymi (CCA) lub z żyłami o mniejszym przekroju jest niedopuszczalne. Stosowanie przewodów nieekranowanych jest dopuszczalne, o ile przewody zostaną ułożone z odpowiednią separacją (minimum 20 cm odstępu od jakichkolwiek innych przewodów w instalacji), w sposób wykluczający występowanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Rekomendowanym przez nas rozwiązaniem jest stosowanie przewodów dedykowanych do magistrali. Przykładowo może to być BiTsensor®PE-PVC 2x2x22AWG. Przewód ten (typu linka) ma nie tylko większy przekrój poprzeczny poszczególnych żył w stosunku od tradycyjnej skrętki (przez co jest łatwiejszy w montażu i bardziej odporny na uszkodzenie), ale same żyły oznaczone są odpowiednimi kolorami, zgodnymi ze standardem dla magistrali RS-485 (zielony/biały) i zasilania (czarny/czerwony) co zdecydowanie wpływa na ograniczenie ewentualnych pomyłek przy montażu. Do tego przewody te są odporne na zakłócenia dzięki niezależnemu ekranowaniu poszczególnych skręconych par.

Dobrą praktyką jest prowadzenie przewodów magistrali na zasadzie jeden punkt dwa przewody (2×1). Tzn. jeden przewód aktywny, jeden przewód redundantny. Rozwiązanie to ma za zadanie uchronienia inwestora przed dodatkowymi pracami naprawczymi (i kosztami) w przypadku uszkodzenia magistrali na etapie samej budowy jak i w późniejszej eksploatacji budynku (przykładowo w skutek przewiercenia się przez ścianę w miejscu prowadzenia przewodu magistrali). Rekomendujemy również prowadzenie przewodów w osłonach kablowych (tzw. peszlach) z zachowaniem drożności, wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Magistralę RS-485 należy prowadzić z punktu do punktu w jednej linii, z zachowanym ekranowaniem. Nie są dopuszczalne rozgałęzienia typu tree czy pętle.

Omawialiśmy wcześniej okablowanie budynku w standardzie magistrali RS-485. Czy zatem sterowniki nippy™ mogą pracować nie jako system rozproszony, ale w topologii gwiazdy? Jak najbardziej. Jeśli masz już w budynku instalację przygotowaną do pracy w topologii gwiazdy i wszystkie przewody (np. od włączników czy do źródeł światła) prowadzą w jedno miejsce, np. do rozdzielnicy elektrycznej, to z powodzeniem wykorzystasz moduły nippy™ DIN jako centralnego punktu sterującego takiej instalacji.

Moduły te (przykładowo nippy™ DIN Input 6 czy nippy™ DIN AC Dimmer 4), będą się komunikowały ze sobą i z bramką za pośrednictwem magistrali RS-485 (wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej), jednocześnie przechwytując sygnały z wszelakich urządzeń satelitarnych, podłączonych przewodem sygnałowym (przykładowo włączniki, czujniki ruchu, czujniki obecności, kontaktrony itp.), oraz sterując urządzenia mi satelitarnymi, które wyzwalane są przewodowo, bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej (przykładowo sterowanie jasnością oświetlenia, bramą garażową wjazdową itp.).

Moduły DIN w ramach jednej rozdzielnicy elektrycznej komunikują się ze sobą (i z bramką nippy™ DIN Gateway) za pośrednictwem magistrali RS-485. Zasady oprzewodowania są tu tożsame z tymi do oprzewodowania budynku z tą różnicą, że ze wglądu na niewielkie odległości, połączenia te są o wiele odporniejsze na ewentualne zakłócenia.

Oznacza to, że połączenia między modułami możemy stosować połączenia za pośrednictwem przewodów jedno lub wielożyłowych o rekomendowanym przekroju poprzecznym żyły 0,2mm2 … 1,0mm2 bez ekranowania. Co więcej, do połączeń tego typu można używać dedykowanej, łączeniowej szyny grzebieniowej nippy™ COMB.

W przypadku instalacji scentralizowanej, do połączenia włączników (oprócz samej bramki nippy™ DIN Gateway), będziemy potrzebowali modułów nippy™ DIN Input 6. Moduły te sterowane są stanem wysokim. Tzn. że dla wartości napięcia w przedziale 7V DC … 24 V DC sterownik odczyta wartość 1 (włącznik naciśnięty), a dla stanu < 7V DC wartość 0 (czyli włącznik zwolniony).

Sterowanie może się odbywać za pomocą przycisku monostabilnego (chwilowego, dzwonkowego) jak i bistabilnego (tradycyjnego). Sterownik w czasie rzeczywistym przekazuje do systemu inteligentnego domu aktualny stan przycisku (dlatego może być również stosowany do obsługi kontaktronów), a cała logika odbywa się już po stronie docelowego systemu inteligentnego domu.

Przykładowo jeśli mamy w instalacji przyciski chwilowe i chcemy aby każdorazowe naciśnięcie przycisku zmieniało nam stan urządzenia docelowego (np. On / Off), używamy w oskryptowaniu Blockli funkcji „toggle”.

Sterownik nippy™ DIN input 6, wyposażony jest w 6 wejść cyfrowych. Oznacza to, że możemy podłączyć do niego 6 przycisków, kontaktronów itp. Należy jednak pamiętać, że jest to sam moduł odbiorczy (Input) i żeby wywołać nim jakąś akcję (np. włączenie światła), należy się zaopatrzyć w wybrany moduł przekaźnika nippy™ DIN/BOX Relay, moduł sterowania rolet nippy™ DIN Roller Shutter czy odpowiedni moduł ściemniacza nippy™ DIN (AC lub LED) Dimmer.

Jeśli w miejsca występowania włączników, przycisków czy kontaktronów poprowadziliśmy magistralę i jest w ich pobliżu miejsce na osadzenie modułu (np. puszka instalacyjna pod włącznikiem), to z powodzeniem możemy zastosować do integracji włączników z systemem inteligentnego domu, moduły dopuszkowe nippy™ BOX Input. Parametry tych modułów są tożsame ze sterownikami z serii nippy™ DIN. Sterowane są stanem wysokim. Tzn. że dla wartości napięcia w przedziale 7V DC … 24 V DC sterownik odczyta wartość 1 (włącznik naciśnięty), a dla stanu < 7V DC wartość 0 (czyli włącznik zwolniony).

Sterowanie może się odbywać za pomocą przycisku monostabilnego (chwilowego, dzwonkowego) jak i bistabilnego (tradycyjnego). Sterownik w czasie rzeczywistym przekazuje do systemu inteligentnego domu aktualny stan przycisku (dlatego może być również stosowany do obsługi kontaktronów), a cała logika odbywa się już po stronie docelowego systemu inteligentnego domu.

Przykładowo jeśli mamy w instalacji przyciski chwilowe i chcemy aby każdorazowe naciśnięcie przycisku zmieniało nam stan urządzenia docelowego (np. On / Off), używamy w oskryptowaniu Blockli funkcji „toggle”.

Sterownik nippy™ BOX input 4, wyposażony jest w 4 wejścia cyfrowe. Oznacza to, że możemy podłączyć do niego 4 przyciski, kontaktrony itp. I tak jak w przypadku wersji DIN, jest to sam moduł odbiorczy (Input) i żeby wywołać nim jakąś akcję (np. włączenie światła), należy się zaopatrzyć w wybrany moduł przekaźnika nippy™ DIN/BOX Relay, moduł sterowania rolet nippy™ DIN Roller Shutter czy odpowiedni moduł ściemniacza nippy™ DIN (AC lub LED) Dimmer.

Dla kogo są dedykowane sterowniki nippy™?

Osoby, które jak sama nazwa wskazuje, nie są profesjonalistami w zawodowym rozumieniu tego słowa. Nie zajmują się komercyjnie projektowaniem czy wdrażaniem instalacji inteligentnego domu. Znają jednak systemy smart home takie jak Home Assistant i Domoticz i z powodzeniem wykorzystują zalety tych systemów w swojej instalacji budynkowej. Osoby takie budują często swoje instalacja inteligentnego domu w oparciu o Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32 czy inne płytki prototypowe, wraz z całą plejadą przeróżnych przekaźników czy czujników, pochodzących zazwyczaj z Państwa Środka. Osoby takie posiadają interdyscyplinarną wiedzę z wielu dziedzin takich jak elektryka, elektronika, administracja systemami linux, a często i wiedzę programistyczną, która pozwala im na budowę bezpiecznej i spersonalizowanej instalacji smart home.

Osoby takie wybierając sterowniki nippy™ dostają sprawdzony, bezpieczny i profesjonalnej klasy sprzęt, który mogą zastosować w miejsce (istniejących lub dopiero planowanych) płytek prototypowych, przekaźników czy obsługujących pożądane czujniki. Sterowniki te produkowane są już na zasadzie plug and play. To znaczy że zostały już preprogramowane do pracy w określonych w specyfikacji warunkach i zasadach. Po inicjacji przez użytkownika pojawią się automatycznie w systemie inteligentnego domu takim jak Domoticz czy Home Assistant. Sterowniki nippy™ w żaden sposób nie kolidują z już istniejącą instalacją. Mogą działać z powodzeniem w instalacjach mieszanych, gdzie część funkcjonalności będzie obsługiwana przez płytki prototypowe, a część przez sterowniki nippy. Użytkownik dostaje również możliwość swobodnego przeprogramowania takiego sterownika za pośrednictwem Arduino IDE lub PlatformIO, jeśli zachce samodzielnie zmienić jego dedykowane funkcje.

Osoby, które zawodowo zajmują się projektowaniem i wdrażaniem systemów smart home Open Source (Domoticz, Home Assistant) lub opartych na oprogramowaniu własnym. Osoby takie budują systemy oparte na często improwizowanych sterownikach własnych lub sterownikach swobodnie programowalnych (PLC). Systemy takie opierają się o moduły jednej lub wielu firm (często światowej klasy producentów). Są to zazwyczaj rozwiązania niezawodne i wysokiej jakości, jednak zazwyczaj nie są optymalnym rozwiązaniem dla instalacji dedykowanych do inteligentnych domów.

Stosując sterowniki nippy™ w miejsce PLC, takie osoby będą mogły skorzystać z szeregu zalet. Dedykowana do odpowiedniej roli w inteligentnym domu funkcja, najmniejszy w swojej klasie rozmiar (DIN), niższa cena. Do tego wszystkie sterowniki nippy™ zostały już preprogramowane do pracy w dedykowany sposób, a same moduły, od razu po wykonaniu przez instalatora inicjacji, są widoczne w systemie smart home (Domoticz, Home Assistant). Co więcej, komplet modułów komunikuje się ze sobą wykorzystując magistralę RS-485, a sterowniki od których wymagana będzie zmiana funkcjonalności można łatwo przeprogramować wykorzystując dowolny programator AVR. Sterowniki Smart Home nippy™ cechują się obudowami o najwyższej dla tego typu rządzeń klasie palności tj. V-0 wg UL 94, zostały gruntownie przebadane pod kątem obecnie obowiązujących norm i posiadają wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty (CE, WEEE, RoHS).

Jeśli nie należysz ani do power userów (hobbystów) systemów Smart Home opartych na Home Assistant i/lub Domoticz, ani do profesjonalistów związanych z w/w tematyką, czy instalatorów tego typu rozwiązań, a jednocześnie chciałbyś, aby Twój dom był wyposażony w sterowniki inteligentnego domu nippy™, nic straconego! Zleć wykonanie systemu Smart Home opartego o Domoticz lub Home Assistant, wykorzystującego sterowniki nippy™. Lista autoryzowanych wykonawców pojawi się wkrótce na naszej oficjalnej stronie.

Pozostałe pytania dotyczące modułów z nippy™

Protokół komunikacyjny sterowników nippy™ zbudowany został przy użyciu biblioteki MySensors, czyli otwartej platformy umożliwiającej tworzenie urządzeń IoT (Internet of Things). Dzięki temu istnieje możliwość integracji sterowników nippy™ BOX i nippy™ DIN za pośrednictwem bramki nippy™ DIN Gateway, z wieloma kontrolerami automatyki (systemami Smart Home), obsługującymi protokół MySensors przez interfejs LAN.

Pełna lista kontrolerów wraz z obsługiwaną funkcjonalnością jest dostępna klikając w LINK.

Listę należy traktować poglądowo, ponieważ za jej treść odpowiada podmiot trzeci (założyciel MySensors). MySensors obecnie umożliwia integrację sterowników nippy™ m.in. z dwoma najpopularniejszymi na świecie systemami inteligentnego domu czyli Home Assistant (home-assistant.io) i Domoticz (domoticz.com).

Tak. Aby zintegrować sterowniki nippy™ z systemem inteligentnego domu Home Assistant czy Domoticz, należy w pierwszej kolejności wyposażyć się w bramkę nippy™ DIN Gateway. To ona jest łącznikiem pomiędzy systemem smart home, a całą gamą sterowników nippy™.

Bramka nippy™ DIN Gateway jest bramką sieciową. Dysponuje dwoma interefejsami, Ethernet i RS-485. Na ścience frontowej posiada złącze RJ45 z interfejsem Ethernet. To właśnie za pośrednictwem tego interfejsu bramka nippy™ DIN Gateway łączy się z siecią LAN w budynku oraz z systemem inteligentnego domu, który jest podłączony do tej samej sieci LAN. Po stronie górnej posiada złącze śrubowe z interfejsem RS-485. Jest to złącze magistrali, za pośrednictwem której bramka nippy™ DIN Gateway łączy się ze sterownikami nippy™ DIN i nippy™ BOX.

Pojedyncza bramka nippy™ DIN Gateway pozwala na podłączenie do magistrali RS-485 maksymalnie 128 urządzeń nippy™ DIN i nippy™ BOX. Jest to wartość teoretyczna. Rzeczywista liczba urządzeń, jaką można podłączyć, może zależeć od różnych czynników, takich jak długość magistrali, szybkość transmisji, rodzaj i jakość okablowania, napięcie zasilania, sumaryczne obciążenie prądowe.

Wszystkie moduły nippy™ zostały zaprojektowane z myślą o możliwie największej oszczędności energii. Każdy moduł wyposażony jest w najwyższej klasy przetwornicę o bardzo wysokiej sprawności. Z tego też względu moduły w trakcie czuwania pobierają śladowe ilości energii, typowo w przedziale kilku mA.

Należy jednak pamiętać, że niektóre moduły w trakcie pracy mogą potrzebować zauważalnie większego natężenia i jest to spowodowane typem samych obciążeń, które wynikają bezpośredni z ich właściwości fizycznych. Dobrym przykładem jest moduł z dziewięcioma przekaźnikami nippy™ DIN Relay 9. W momencie, kiedy wszystkie przekaźniki są aktywne, moduł do działania może potrzebować natężenia prądu wynoszącego nawet 170 mA, co jest spowodowane typowym poborem prądu przez cewki przekaźników elektromagnetycznych. 170 mA, to nie jest duża wartość. Jednak przy tworzeniu magistrali (a dokładniej okablowania zasilania modułów) i doborze samego zasilacza jest to już wartość znacząca. W tym przypadku z dużym prawdopodobieństwem dużo szybciej natrafimy na ograniczenia fizyczne samego okablowania, niż ograniczenie wynikające z maksymalnej ilości nodów podpiętych do jednej bramki nippy™ DIN Gateway. Trzymając się przykładu wspomnianego modułu przekaźnikowego, to 30 sztuk takiego moduły (czyli niebagatela 270 przekaźników) podpiętych pod jedną magistralę, może w skrajnym wypadku wymagać zasilania natężeniem przekraczającym 5A. Jest to wartością wielokrotnie przekraczającą standardy dosuszane dla typowej skrętki komputerowej AWG 24 (0,2mm2), nie wspominając już o samych stratach czy obniżeniu napięcia, po uwzględnianiu całkowitej długości takiego przewodu. W takim przypadku należałoby użyć przewodu magistrali o żyłach o większej średnicy (np. 0,8mm2), lub też doprowadzić do urządzeń przewody zasilające (o odpowiednich średnicach) osobno. Z powodu takiej ilości czynników i zmiennych, nie da się w sposób jednoznaczny określić maksymalnej ilości sterowników nippy™, które mogą być podłączone do jednej magistrali, bo zależy ona każdorazowo od konkretnych warunków instalacji i wymagań co do samych modułów.

Pamiętaj zatem, że aby cieszyć się bezawaryjną i bezpieczną pracą instalacji smart home, musisz odpowiednio dobrać elementy instalacji, w tym parametry samego źródła zasilania czy przekrojów przewodów, tak aby były one zgodne z obowiązującymi normami. Maksymalny pobór prądu modułów nippy™ dla napięcia znamionowego 12V, znajdziesz każdorazowo w specyfikacji technicznej danego sterownika.

Tak. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyn chcesz podłączyć do swojego systemu Smart Home więcej niż jedną bramkę nippy™ DIN Gateway (przykładowo masz 2 rozdzielnice elektryczne w budynku, które mają obsługiwać różne urządzenia, lub też poprowadziłeś w budynku kilka magistrali, które mają być obsługiwane przez różne bramki, a może masz zwyczajnie więcej modułów niż przewiduje specyfikacja pojedynczej bramki), jest to możliwe. Zarówno system inteligentnego domu Domoticz jak i Home Assistant mogą współpracować z wieloma iteracjami tej samej integracji (MySensors).

Należy przy tym pamiętać o 2 warunkach takiego rozwiązania. Po pierwsze magistrale, które mają być obsługiwane przez różne bramki nie mogą być ze sobą w żadnym miejscu połączone. Stosujemy zasadę 1 bramka – 1 magistrala. Po drugie, do każdej bramki należy doprowadzić przewód Ethernet, który jest podłączony do tej samej sieci LAN co system inteligentnego domu, wraz z zasilaniem.

Tak. Stosuj moduły DIN i BOX tam gdzie Ci wygodnie. Wszystkie modele sterowników nippy™ DIN jak i nippy™ BOX (o ile nie zostanie przekroczona maksymalna ilość urządzeń na magistralę) mogą być podłączone do jednej bramki i jednej magistrali RS-485.

Mogą też działać w różnych magistralach i być podłączone do różnych bramek. Jeśli jednak całość jest wpięta w jeden system inteligentnego domu (Domoticz czy Home Assistant), to wszystkie encje sterowników będą w takim systemie widoczne i wzajemnie sterowalne.

Tak. O ile w miejscu instalacji jest wystarczająca ilość miejsca na moduł nippy™ DIN, to może on zostać zastosowany w miejsce sterownika nippy™ BOX (np. w pogłębionej puszce instalacyjnej). Zarówno moduły nippy™ DIN jak i nippy™ BOX mogą pracować w dowolnej pozycji.

Możesz też poczekać na wersję interesującego Cię sterownika w pożądanym formacie. Docelowo planujemy wypuszczać w obu typach obudów te same typy sterowników (z pewnym ograniczeniami dot. wielkości np. 4 zamiast 6 kanałów itp.).

Zarówno bramka nippy™ DIN Gateway jak i pozostałe moduły nippy™ DIN i nippy™ BOX wymagają do swojego działania zasilania prądem stałym, którego napięcie mieści się w przedziale w przedziale 7V DC … 24V DC. Ze względów technicznych, nominalnym napięciem zasilania jest 12V DC i do tego napięcia odnoszą się wszelkie dane techniczne podawane w specyfikacji poszczególnych sterowników.

Wszystkie urządzenia, zarówno te znajdujące się w dalszych odległościach magistrali RS-485, jak i te umieszczone w rozdzielnicy elektrycznej mogą być zasilane z jednego zasilacza. Dobierając parametry zasilacza należy oprócz napięcia (nominalnie 12V DC), uwzględnić maksymalny pobór prądu przez poszczególne moduły, które będą do niego podłączone jak i ewentualne straty wynikające z zastosowanych przewodów.

Dane dotyczące maksymalnego natężenia pobieranego przez poszczególny sterownik nippy™, znajdują się w jego specyfikacji technicznej. Należy zastosować zasilacz, który ma wystarczająco duże natężenie wyjściowe prądu, aby obsłużyć wszystkie połączone do niego moduły, z zachowaniem marginesu w wysokości co najmniej 30%.

Zdecydowanie zalecanym jest użycie dedykowanego zasilacza do obsługi wyłącznie urządzeń i magistrali nippy™. Zabronionym jest stosowanie tego samego zasilacza do obsługi sterowników nippy™ i urządzeń (np. źródeł światła LED) podłączonych do ściemniaczy (również tych podłączonych do modułu nippy™ LED Dimmer 4).

Tak. W takim wypadku mamy do dyspozycji aż 8 żyły (4×2), czyli 4 skręcone pary przewodów. Pozostałe, niewykorzystane żyły możemy traktować np. jako zapas. Należy natomiast pamiętać, aby wybierać przewody renomowanych producentów z żyłami w 100% miedzianymi (100% CU / 100% OFC) o przekroju żyły co najmniej 24 AWG (0,2mm2), z ekranowaniem poszczególnych par przewodów (S/FTP, SF/FTP, F/FTP, U/FTP). Stosowanie przewodów z żyłami aluminiowymi (AL), miedziowanymi (CCA) lub z żyłami o mniejszym przekroju jest niedopuszczalne.

Stosowanie przewodów nieekranowanych jest dopuszczalne, o ile przewody zostaną ułożone z odpowiednią separacją (minimum 20 cm odstępu od jakichkolwiek innych przewodów w instalacji), w sposób wykluczający występowanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Moduły DIN w ramach jednej rozdzielnicy elektrycznej komunikują się ze sobą (i z bramką nippy™ DIN Gateway) za pośrednictwem magistrali RS-485. Zasady oprzewodowania są tu tożsame z tymi do oprzewodowania budynku z tą różnicą, że ze wglądu na niewielkie odległości, połączenia te są o wiele odporniejsze na ewentualne zakłócenia. Oznacza to, że połączenia między modułami możemy stosować połączenia za pośrednictwem przewodów jedno lub wielo żyłowych o rekomendowanym przekroju poprzecznym żyły 0,2mm2 … 1,0mm2 bez ekranowania. Co więcej, do połączeń tego typu można używać dedykowanej, łączeniowej szyny grzebieniowej nippy™ COMB.

Moduły nippy™ nie mogą być wystawione bezpośrednio na warunki środowiskowe panujące na zewnątrz budynków. Przeznaczone są do montażu wewnątrz pomieszczeń, w rozdzielni elektrycznej, czy puszkach instalacyjnych.

Podczas instalacji na zewnątrz pomieszczeń odbiornik należy umieścić w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłączeniowych.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby moduł nie był narażony na bezpośrednie działanie wody oraz na pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności.

Temperatura w miejscu instalacji powinna zawierać się w zakresie -10 °C … 55 °C.

Uproszczony schemat połączeń Smart Home nippy™

Działa z Domoticz

Stabilna praca z dojrzałym system

Działa z Home Assistant

Wbudowana integracja z natywną instalacją

Made in Poland

Zaprojektowany i produkowany w Polsce

Microchip AVR®

Zbudowany wyłącznie z oryginalnych komponentów